Mi az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány segíti a vásárlót annak megállapításában, hogy a vásárolni kívánt épület energetikai szempontból milyen állapotban van. Ez alatt értjük többek között a hőszigetelő-képességet, az energia-felhasználást, a nyílászárók állapotát, a térelhatároló szerkezetek felépítését. Egyrészt a hőszigetelés okán történik tehát a felmérés, másrészt pedig annak a megállapítására, hogy az épület mennyi energiát emészt fel. Az energetikai tanúsítvánnyal alapvetően két jogszabály foglalkozik: az 1997. évi 78. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, illetve a 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Mivel az Európai Unió kiemelten foglalkozik az épületek energiahatékonyságának növelésével, a tanúsítvány bevezetése minden tagállam, így Magyarország számára is kötelezővé vált.

Miért szükséges a beszerzése?

Alapvetően azért szükséges, mert a tanúsítvány beszerzését a fentiek szerint kormányrendelet írja elő; kevés kivételtől eltekintve (pl. műemlékek) minden esetben. Ezen túl természetesen mind az eladó, mind a vásárló számára fontos tisztázni, hogy energetikai szempontból milyen minőségű épület kerül eladásra. Ez a vásárló kényelme mellett az Európai Unió tagállamaiban lévő életszínvonal javítására irányuló célkitűzésekkel is összhangban van, miszerint az energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesítenie a lakásoknak és középületeknek. Az EU reményei szerint 2020-ra csak nulla energia felhasználású új házak épülnek majd.

Mennyibe kerül a kiállítás?

A tanúsítvány kiállításának díja elsősorban a rendelkezésre álló dokumentáció mennyiségétől és a tanúsítandó épület nagyságától, szintszámától, bonyolultságától függ. Egy átlagos családi ház vagy lakás esetében, amennyiben minden szükséges dokumentáció a rendelkezésre áll, kb. bruttó 10.000 Ft-os kezdőárral számolhatunk. A teljes költség megbecsüléséhez tehát többek között érdemes mérlegelni a műszaki dokumentációk, rétegtervek meglétét, vagy gondoskodnunk kell az ingatlan helyszíni felméréséről, ezenfelül számításba kell vennünk az épület fűtött alapterületét és korát. Az sem elhanyagolható tényező, hogy az épület milyen messze van a megyeszékhelytől: nagyobb távolság esetén kiszállási költséggel is számolni kell.

Az elkészítés menete

Amennyiben nem áll megfelelő dokumentáció rendelkezésre az adott épületről, akkor fel kell mérni azt, és a szerzett információkat dokumentálni kell alaprajzok, metszetek, homlokzatok formájában. A legfontosabb tennivalók között szerepel az épület geometriai adatainak meghatározása, az épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek azonosítása. A második lépésben ezen paraméterek alapján megtörténik a hőveszteség és egyéb adatok számítása, melyek alapján megállapítjuk, hogy energetikai szempontból milyen kategóriába sorolható az ingatlan. A számítás eredményét annak metodikájával és az épület besorolásával együtt egy pár oldalas dokumentumban juttatjuk el a megrendelőhöz. Az elkészült anyag egy központi rendszerbe is feltöltésre kerül, ami a későbbiekben refereciaként szolgál a tanúsítvány meglétére és tartalmára. Egy átlagos családi ház vagy lakás esetében, néhány munkanapon belül elkészül a tanúsítvány.

Az energia egyre drágább és értékesebb, minél előbb készíttessen energetikai tanúsítványt az épületére, ingatlanjára.

Árajánlat kérése